Ordinacija za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba za decu, omladinu i odrasle „Iskra”

Jedan od osnovnih zadataka ordinacije Iskra jeste pružanje kompletne visoko specijalizovane neurološke i druge neophodne usluge.

Vrše se EEG, EMNG, EMG, ENG, Evocirani potencijali (VEP, SSEP, AEP) pregledi, određuje terapija i prati njen uspeh. Psihološku procenu takođe zahtevaju neki od pacijenata sa neurološkom simpomatologijom. U težim i nejasnim slučajevima vrše se konsultacije i timska obrada bolesnika.

U ordinaciji rade lekari specijalisti, neuropsihijatri, neurolozi i dečji neurolozi sa dugogodišnjim iskustvom.
Ordinacija radi 7 dana u nedelji.

NOVO U ISKRI
 • Jedinstvena usluga snimanje pacijenata noću, potpuni komfor samo pacijent sa poradicom i cele noći je ISKRA jednom pacijentu na rasplaganju!
 • EEG – kod beba, EEG kod dece sa autističnim spektrom, nesaradljivih pacijenata, kod starih i nepokretnih pacijenata kod nas ili kod vas, dugotrajni višečasovni EEG ili Video EEG kod poremećaja spavanja.
 • 12h-24h holter EEG, konzilijarni pregledi (dva i više lekara), VEP i ERG bez obzira na uzrast pacijenta!
 • EEG kod kockanja i drugih bolesti zavisnosti (ishodi i prognoza), kod panike, anksioznosti i stresa. Lečenje i vraćanje na normalan životniput.

Ko su pacijenti ordinacije

Pacijenti ordinacije „Iskra” su deca i adolescenti sa neurološkim poremećajima:

 • Glavobolje
 • Epilepsije
 • Dečja cerebralna paraliza (DCO)
 • Multipla skleroza
 • Neuromišićne bolesti
 • Ekstrapiramidne bolesti
 
 
 • Cerebrovaskularne bolesti
 • Neurokutana oboljenja
 • Neonatologija
 • Razvojno savetovalište
 • Genetičko savetovalište
 • Razvojna psihologija i neuropsihologija
 
 

Naši specijalisti

Prof. dr Jasna Jančić

 • neuropsihijatar
 • dečji neurolog
 • neurofizioloekspertske oblasti: neurofiziologija (evocirani potencijali), glavobolje, multipla skleroza, neurokutana oboljenja, mitohondrijske bolesti

dr Bora Cekić

 • dečji neurolog
 • neurofiziolog

dr Slavica Cvetković-Brkić

 • dečji psihijatar

dr Duško Stupar

 • dečji psihijatar

Prim. Mr sci. med. dr Gordana Vlahović-Kovačević

 • neurofiziolog
 • elektromiografer

Dr sci. med. dr Jelena Mladenović, naučni saradnik

 • dečji neurolog
 • dečji neurolog

Vladimir Jović

 • klinički psiholog

Dr sci. med. dr Vladimir Bojović

 • neuropsihijatar
 • neurolog
 • ekspertske oblasti: neurofiziologija (evocirani potencijali, EEG, intraoperativni monitoring, lečenje diskusa)
 • osnivač ordinacije

Dr sci. med. dr Branislav Rovčanin

 • endokrini hirurg
 • ekspert za neuro genetiku

dr Nikola Ivančević

 • dečiji neurolog

dr Blažo Nikolić

 • dečiji neurolog

Bez čekanja

S obzirom da veliki broj malih pacijenata dolazi iz udaljenih krajeva kako naše Republike, tako i iz regiona, potrudili smo se da za sve klijente obezbedimo prevoz i zakazivanje pregleda bez čekanja

Brza reakcija

Radno vreme:
00-24h (7 dana u nedelji)
Ordinacija „Iskra” sa ovakvim radnim vremenom obezbeđuje brzu intervenciju.

Adresa: Rudnička 6, Beograd (Vračar)

Telefon: (+381) 63 11 11 766

Zakazivanje pregleda putem e-mail: ordinacija@iskram.com ili putem telefona.