EMNG, EMG, ENG


Elektromioneurografija je značajna elektrofiziološka metoda kojom se dijagnostikuju različita neurološka oboljenja. Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje ukorelaciji sa kliničkim nalazom mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

Elektroneurografija (ENG) je metoda ispitivanja brzine provodljivosti senzitivnih I motornih nervnih vlakana primenom električne stimulacije strujama male jačine.

Elektromiografijom (EMG) se putem iglene insercije registruju akcioni potencijali mišićnih vlakana i motornih jedinica ispitivanih mišića, u fazi mirovanja i stanjima voljne  kontrakcije.


Indikacije za elektormiografski pregled su sledeća oboljenja:

  • Polineuropatije različite etiologije (npr. u okviru šećerne bolesti).

  • Inflamatorne neuropatije – (Guillain Barré sy) i CIDP.

  • Kompresivne neuropatije –  (npr. Carpal tunnel sy).

  • Radikulopatije - lumbosakralnih ili cervikalnih korenova.

  • Pleksopatije – brahijalne i lumbosakralne.

  • Bolesti motornog neurona – (amiotrofična lateralna skleroza – ALS).

  • Miopatije različite etiologije (mišićne distrofije, polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije).

  • Poremećaji neuromišićne transmisije (mijastenija gravis i mijastenični sindromi) – test repetitvne stimulacije.

  • Lezije facijalnog nerva (BLINK reflex).


Optimalno vreme za EMNG pregled, u većini slučajeva, je tri nedelje nakon početka simptoma.


Obzirom da ova metoda spade u kategoriju invazivnih dijagnostičkih metoda, savetuje se da pacijent pre pregleda doručkuje i uzme redovnu terapiju. Pre izvođenja testa reptetitivne stimulacije se savetuje da pacijenti koji boluju od mijastenije gravis obustave antiholinesteraznu terapiju (mestinon) 12 sati pre planiranog pregleda. Takođe su bitni podaci da li pacijent ima bolest zgrušavanja krvi, da li uzima antikoagulantnu terapiju, odnosno, isključivanje eventualnog postojanja hepatitis B, C, i HIV infekcije.


Ass dr Aleksandra Kačar
neurolog