Ordinacija za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba za decu, omladinu i odrasle „Iskra”

Dodatne informacije

Ordinacija za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba za decu, omladinu i odrasle „Iskra”

Dodatne informacije

Ordinacija za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba za decu, omladinu i odrasle „Iskra”

Dodatne informacije

AKCIJA do 18. jula! Za saradljive pacijente dijagnostičke metode:

Vizuelni evocirani potencijali (VEP), Auditivni evocirani potencijali (AEP) ili snimanje glave EEG, cena 5000-6000 dinara.

Prijava: zakazati u vremenu od 10h do 12h na tel 0642939417 i naglasiti „Akcija“. Cena je po dijagnostičkog metodi.

Zbog ograničenog broja moguće je prijaviti svega 100 pacijenata - obavezno tražiti broj pod kojim je pacijent zaveden.

 

NOVO U ISKRI: 12h-24h holter EEG, konzilijarni pregledi (dva i više lekara), VEP i ERG bez obzira na uzrast pacijenta!

Jedan od osnovnih zadataka ordinacije jeste pružanje kompletne visoko specijalizovane neurološke i druge neophodne usluge.

Vrše se EEG, EMNG, EMG, ENG, VEP, SSEP, AEP pregledi, određuje terapija i prati njen uspeh. Psihološku procenu takođe zahtevaju neki od pacijenata sa neurološkom simpomatologijom. U težim i nejasnim slučajevima vrše se konsultacije i timska obrada bolesnika.

U ordinaciji rade lekari specijalisti, neuropsihijatri, neurolozi i dečji neurolozi sa dugogodišnjim iskustvom.
Ordinacija radi 7 dana u nedelji.


Specijalisti

Prof. dr Jasna Jančić

 • neuropsihijatar
 • dečji neurolog
 • neurofiziolog
 • ekspertske oblasti: neurofiziologija (evocirani potencijali), glavobolje, multipla skleroza, neurokutana oboljenja, mitohondrijske bolesti

dr Bora Cekić

 • dečji neurolog
 • neurofiziolog

dr Slavica Cvetković-Brkić

 • dečji psihijatar

dr Duško Stupar

 • dečji psihijatar

Prim. Mr sci.med. dr Gordana Vlahović-Kovačević

 • neurofiziolog
 • elektromiografer

dr sci.med dr Jelena Mladenović, naučni saradnik

 • dečji neurolog
 • neurofiziolog

Vladimir Jović

 • klinički psiholog

dr. sci med Vladimir Bojović

 • neuropsihijatar
 • neurolog
 • ekspertske oblasti: neurofiziologija (evocirani potencijali, EEG, intraoperativni monitoring, lečenje diskusa)
 • osnivač ordinacije


Ko su pacijenti ordinacije?


Pacijenti ordinacije „Iskra” su deca i adolescenti sa neurološkim poremećajima:
 

 • Glavobolje
 • Epilepsije
 • Dečja cerebralna paraliza (DCO)
 • Multipla skleroza
 • Neuromišićne bolesti
 • Ekstrapiramidne bolesti
 • Cerebrovaskularne bolesti
 • Neurokutana oboljenja
 • Neonatologija
 • Razvojno savetovalište
 • Genetičko savetovalište
 • Razvojna psihologija i neuropsihologija
Image 1

Bez čekanja

S obzirom da veliki broj malih pacijenata dolazi iz udaljenih krajeva kako naše Republike, tako i iz regiona, potrudili smo se da za sve klijente obezbedimo prevoz i zakazivanje pregleda bez čekanja.

javite se
Image 2

Brza reakcija

Radno vreme:
08h-22h (7 dana u nedelji)
Ordinacija „Iskra” sa ovakvim radnim vremenom obezbeđuje brzu intervenciju.


 

javite se